Encik Mohd Yusri bin Mohd Noor

Jawatan      : Pensyarah Akademik

Kelulusan:

  1. Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan) Bimbingan Kaunseling UPSI
  2. Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)

Bidang Pengajaran

  1. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
  2. Pendidikan Pemulihan