Puan Hajjah Ainee binti Haji Ahmad

Jawatan : Pensyarah Akademik

Email : ainee@ipda.edu.my

Gred: DG 44

Kelulusan:

  1. Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan Sosiologi dan Antropologi dengan Kepujian
  2. Sarjana Psikologi Kaunseling
  3. Kursus Perguruan Lepas Ijazah

Bidang Pengajaran:

  1. Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)
  2. Pemulihan Khas