Maklumat Jabatan

  • Menguruskan pelaksanaan kursus-kursus yang berkaitn dengan Pengajian Pemulihan dan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran pada peringkat PISMP secara sepenuh masa atau secara dalam talian.
  • Merancang, menyelaras dan membantu pelaksanaan amalan profesionalisme bagi bidang-bidang di bawah Jabatan Pendidikan Khas.
  • Meningkatkan tahap keilmuan dan profesionalismepensyarah melalui program lawatan, seminar, bengkel dan latihan perkembangan dan kemajuan staf.
  • Memberi khidmat kepakaran dalam bidang berkaitan kepada para pensyarah di IPGK, guru-guru Pemulihan Khas dan Pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan negeri.
  • Mewujudkan jaringan profesional dengan agensi luar berkaitan kurikulum di bawah Jabatan Pendidkan Khas. 
  • Merancang dan menyediakn Anggaran Belanjawan Mengurus bagi peralatan dan keperluan Jabatan Pendidikan Khas.
  • Merancang pengurusan pembangunan infrastruktur di Jabatan Pendidikan Khas.