Program

PISMP

BIL NAMA PROGRAM TAHUN AMBILAN UNIT BILANGAN PELAJAR
1. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Major –  Pendidikan Khas JUN 2015 1 18 orang
2. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Major – Pendidikan Pemulihan JUN 2015 1 15 orang
3. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Major –  Pendidikan Khas JUN 2016 2 43 orang
4. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Major – Pendidikan Pemulihan JUN 2016 2 30 orang
6. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Major Pendidikan Khas JUN 2017 3 54 orang