PEMULIHAN KHAS

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT SEMESTER BAGI PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

SEMESTER 1 TAHUN 1

 1. PKPK3013 Perkhidmatan dalam Pendidikan Pemulihan
 2. PKPK3023 Kemahiran Pengamatan dalam Pendidikan Pemulihan

SEMESTER 2 TAHUN 1

 1. PKPK3033 Asas Nombor Untuk Guru Pemulihan
 2. PKPK3043 Saringan dan Diagnostik dalam Pendidikan Pemulihan
 3. PKPK3052 Seni Dalam Pendidikan

SEMESTER 1 TAHUN 2

 1. PKPK3063 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I
 2. PKPK3073 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II

SEMESTER 2 TAHUN 2

 1. PKPK3083 Pengurusan Tingkah Laku untuk Pendidikan Pemulihan
 2. PKPK3093 Kaedah Pemulihan Matematik

SEMESTER 1 TAHUN 3

PRKA3026  PRAKTIKUM 1

SEMESTER 2 TAHUN 3

 1. PKPK3103 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan
 2. PKPK3113 Seni Bahasa Sastera dalam Pendidikan Pemulihan
 3. PKPK3123 Disleksia, Diskalkuliah dan Disgrafia dalam Pendidikan Pemulihan
 4. PKPK3132 Pendidikan Insklusif
 5. PKPK3143 Asas Penyelidekan dalam Pendidikan
 6. PKPK3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

SEMESTER 1 TAHUN 4

PRKA3036  PRAKTIKUM 2

SEMESTER 2 TAHUN 4

 1. PKPK3163 Sistem Bahasa
 2. PKPK3173 Penyelidikan dalam Pendidikan – Projek