PENDIDIKAN KHAS

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT SEMESTER BAGI PENDIDIKAN KHAS

SEMESTER 1 TAHUN 1

 1. PKUK3013 Bahasa dan Komunikasi untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas
 2. PKBK3023 Kemahiran Asas untuk Berdikari

SEMESTER 2 TAHUN 1

 1. PKUK3033 Pengurusan Tingkah Laku
 2. PKBK3043 Pendidikan Kesihatan Murid Masalah Pembelajaran
 3. PKUK3052 Seni Dalam Pendidikan

SEMESTER 1 TAHUN 2

 1. PKBK3063 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Masalah
 2. PKBK3073 English Language Teaching Methodology for Pupils with Learning Difficulties

SEMESTER 2 TAHUN 2

 1. PKBK3083 Terapi dalam Pendidikan Khas
 2. PKBK3093 Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains Murid Masalah Pembelajaran

SEMESTER 1 TAHUN 3

PRKA3026  PRAKTIKUM 1

 SEMESTER 2 TAHUN 3

 1. PKUK3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak Berkeperluam Khas.
 2. PKUK3113 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas
 3. PKBK3123 Pemulihan dalam Komuniti
 4. PKUK3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan
 5. PKUK3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

SEMESTER 1 TAHUN 4

PRKA3036  PRAKTIKUM 2

SEMESTER 2 TAHUN 4

 1. PKUK3163 Pengurusan dan Pentadbiran dalam Pendidikan Khas
 2. PKUK3173 Penyelidikan dalam Pendidikan – Kertas Projek